Usługa Cena
Karnet bez ograniczeń miesięczny* 90 zł
Karnet bez ograniczeń miesięczny student/ uczeń* 81zł
Karnet bez ograniczeń miesięczny dla kobiet* 70zł
Karnet miesięczny poranny** 50 zł
Karnet bez ograniczeń tygodniowy 30 zł
Karnet bez ograniczeń dwutygodniowy 50 zł
Jednorazowe wejście 12 zł

*karnet ważny 30 dni
** wejście do siłowni do godziny 15:00