1. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.
2. Na siłowni obowiązuje czysty strój sportowy i zamienne obuwie sportowe.
3. Kluczyki do szatni wydaje obsługa siłowni. W zamian za kluczyk należy zostawić karnet (gdy jest
zakupiony) lub dokument ze zdjęciem ( gdy zakupione jest jednorazowe wejście).
4. Przed wyjściem z siłowni należy oddać kluczyk i odebrać karnet uprawniający do korzystania z
siłowni.
5. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
6. Za wydanie nowego karnetu pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
7. Za rzeczy pozostawione w szatni personel nie ponosi odpowiedzialności (wartościowe przedmioty
można pozostawić w depozycie).
8. Ćwiczący zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Obsługa siłowni nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej
eksploatacji sprzętu siłowego.
10. Podczas ćwiczeń na maszynach i tapicerowanych siedziskach należy korzystać z ręcznika.
11. W przypadku braku ręcznika należy poprosić obsługę siłowni o wypożyczenie ręcznika firmowego
na czas treningu. Ręcznik po ćwiczeniach należy zwrócić.
12. Podczas ćwiczeń z wolnymi ciężarami obowiązuje asekuracja partnera lub obsługi siłowni.
Wykonywanie ćwiczeń bez asekuracji oznacza wykonywanie na własną odpowiedzialność.
13. Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt oraz obciążenia do sztang na swoje miejsce.
14.Zabrania się rzucania obciążników, hantli i sztangielek na podłogę.
15. Pomoc instruktora jest dostępna dla posiadaczy abonamentów.
16. Osoby które nie ukończyły 18 lat mogą ćwiczyć tylko za pisemną zgodą rodziców.
17. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować zakaz wstępu na siłownię.
18. Zakupienie karnetu lub jednorazowego wejścia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
regulaminu